Om ossBilde av 13

 
 
Initiativtaker til prosjektet og forfatter i boken, BRIT HUNSTAD er lege, spesialist i psykiatri og gruppeterapeut.
Hun arbeider til daglig som overlege ved Søndre Vestfold DPS i Sandefjord.
Både som mor og fagperson har Hunstad bred erfaring i møte med foreldres følelsesmessige utfordringer rundt det å få et barn med funksjonshemming.

Brit Hunstad skriver : "Det er gjennom erkjennelse av de vanskelige følelser og livsforhold som følger med barnet, at vi kan komme frem til en sann verdi, en forsoning, og gjennom dette se det helhetlige
og ressursene i barnet."

"Fokuset bør være på den verdi og skjønnhet som ligger i møtet med det "uperfekte". Vi stiller spørsmål ved dette som oppleves som av mindre verdi og som velges bort i vårt samfunn."

Prosjektet tar utgangspunkt i Hunstads betraktninger, formet som poetiske tekster og Trine Mikkelsens fotografier av Even Evensen som har Down syndrom.
Prosjekttittelen "SCHMACK" er barnets egen opplevelse og etterlikning av lyden på lukkeren i et mellomformatkamera.

EVEN EVENSEN var 13 år i 2008. Han er en sann humorist med en åpen og varm sjel.
Even er sosial og tar seg selv høytidelig. Han har et kromosom 21 for mye.
Han har mange tanker han trenger hjelp til å formidle.
Vi har valgt Even Evensen som en representant for en større gruppe mennesker fordi vi mener at han kan representere en sårbar gruppe i samfunnet på en positiv og fin måte.
Selv om Even har Down syndrom, så er hverken beskrivelsen av ham eller mors refleksjoner
begrenset til å gjelde bare dette syndromet.
"SCHMACK" kan omfatte alle handicap, eller det å være foreldre. Vi ønsker å se nærmere på
muligheter for en bredere kommunikasjon gjennom refleksjon, nytenkning og erfaringsutveksling.

Fotograf TRINE MIKKELSEN har sitt fotografiske verksted i Stavern. (www.trinemikkelsen.no)
Trine Mikkelsen har ved hjelp av lyd og bilder synliggjort et annerledes liv som beskriver den lille mannen i det store livet. LENA DYBDAHL har hatt ansvaret for bokens grafiske design.

Sammen med jazzmusiker og produsent TERJE GEWELT og lydtekniker ANDERS SVINNDAL er det laget en collage med barnets egen stemme og musikalske lyder. CDen ligger bak i boken.
Medmusikere er KENNETH EKORNES på trommer og BJØRN KLAKEGG på gitar.

Terje Gewelt skriver i boken : " Å skape musikk og lydbilder til "SCHMACK" har for meg og mine medmusikere vært en utrolig inspirerende, tankevekkende og fin musikalsk opplevelse."

Vi håper "SCHMACK" vil åpne for nye berøringspunker og skape bevegelse i rommet som oppstår mellom poesi, musikk og fotografi.

Selv om prosjektåret 2008 nå er forbi, vil vi fortsette å arbeide med "SCHMACK" - et kulturprosjekt
i årene som kommer. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om foredrag, visninger, kulturelle innslag
eller fotoutstillinger.

På kvinnedagen 8. mars 2009 hadde Brit Hunstad en "urframføring" av vuggesangen hun har komponert
og laget tekst til. Vi var tilstede på disse konferansene i mars:
Fotografi 2009 Lennart Nilsson Conference "Imaging the future"
og dialogkonferansen Sammentreff 2009, der flere virkeligheter møtes.

Den 9. september 2009 var vi tilstede på Kirkeakademiets høstmøte i Sandefjord Kunstforenings lokaler.
Se forhånsdsomtale i Sandefjords Blad.
Den 18. september 2009 deltok SCHMACK på NFUs Landsmøte i Tønsberg. NFU

På EkstraStiftelsen Helse og Rehabiliterings YouTube kanal vises en TV2 reportasje om prosjektet vårt.
Filmen kan du se her
 


Brit Hunstad og Trine Mikkelsen.

Bilde av 475047