Boken

Bilde av 545906

H A L L O lydspor 8   Brit Hunstad leser fra boken, på gitar Bjørn Klakegg

 
Bilde av 546437
 
Even & Einar er eneggede tvillinger. Ikke en rett og en vrang, feilen og fasiten side om side
- men den ene og den andre
 
Bilde av 546440
 
Bilde av 546448
 
Bilde av 546996
 
Bilde av 475048
 

 
Bilde av 546236 
 
Bilde av 546594 
 
Bilde av 546977 
 
Bilde av 546589