SCHMACK

Bilde av 476717"SCHMACK" retter søkelyset mot kultur som virkemiddel for å spre kunnskap og interesse om familier med utviklingshemmede barn. Gjennom å benytte kulturelle uttrykk som poesi, lyd og bilder ønsker vi å øke den allmenne bevisstheten om deres behov og verdi i samfunnet.
  
Bilde av 476716

Gjennom midler fra EkstraSiftelsen Helse og Rehabilitering har de frivillige organisasjonene i Norge fått økonomisk mulighet til å realisere prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning som blant annet kan bedre forholdene for funksjonshemmde.
I november 2007 ble midlene fra EkstraStiftelsen Helse og Rehabilitering delt ut for 11.gang.

"SCHMACK" er et av prosjektene som fikk støtte til gjennomføring.
Her finner du link til Ekstrastiftelsens hjemmeside

Materialet på schmack.no er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser
Enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring er bare tillatt etter avtale
med Trine Mikkelsen og Brit Hunstad.